Microsoft Excel’e Giriş

Microsoft Excel elektronik tablolama programıdır. Excel hücrelerden oluşur ve bu hücreler ile çalışır. Her bir hücrenin bir adı vardır ve o hücre kendi adı ile çağrılır. Hücrenin adı otomatik olarak Sütun Sayısı+Satır Sayısıdır. Örneğin A4 hücresi, A sütununun 4. Satırı olduğunu belirtir.

Kullanım Alanları

Microsoft Excel elektronik tablolama programıdır. Excel hücrelerden oluşur ve bu hücreler ile çalışır. Her bir hücrenin bir adı vardır ve o hücre kendi adı ile çağrılır. Hücrenin adı otomatik olarak Sütun Sayısı+Satır Sayısıdır. Örneğin A4 hücresi, A sütununun 4. Satırı olduğunu belirtir. Hücrenin adı, araç çubuğundaki Ad Kutusundan değiştirilebilir. Ancak bu pek tercih edilen bir yöntem değildir. Her hücre aynı anda bir değişkendir. Yani bir hücreye girilen değer, o hücrede saklanır. Excel elektronik tablolama programı olduğundan bir birine bağlı hücreler oluşturulabilir. Bir hücredeki bir değişiklik birçok hücreyi de etkileyebilir. Örneğin, bir malın satış fiyatından %15 alınan KDV toplamlarını hesaplayan tabloda, KDV oranını %17′ye çıkardığınızda KDV toplamı otomatik olarak değişecektir.
Excel dosyalarını Kaydetme, Açma vs. ile ilgili adımlar Word bölümünde işlendiği için bu bölümde o konulara değinilmeyecektir.

Formül Girme

Excel’de matematiksel işlemler, “=” işareti ile başlar ve “=”‘den sonra yazılanlar, matematiksel olarak değerlendirilecektir. Dört işlem direkt olarak kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki ilk satır 30+50′nin, ikincisi ise 40/2′nin sonucunu vermektedir.

=30+50 sonuç=80 olur.
=40/2 sonuç=20 olur.

Bu işlemde sayıları bir hücreye yazıp, hücreleri kullanarak da işlem yapabiliriz. Yukarıdaki örneği bu şekilde yapmak için, hücrelere değerleri aşağıdaki tabloda olduğu gibi girin.

  A B C
1 30 50  
2 Toplam    
3 40 2  
4 Bölüm    

 

B2 ve B4 hücrelerine formülleri gireceğimiz için, onları boş bıraktık. Şimdi A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları B2 hücresine toplayacağız. Bunu için işlemimize “=” ile başlamalıyız ve aşağıdaki şekilde devam etmeliyiz; =A1+B1
Bu işlem A1 hücresindeki veri ile B1 hücresindeki veriyi topla demektir ve işlemin sonucunda B2 Hücresindeki değer 80 oldu. A3 hücresindeki sayıyı B3 hücresindeki sayıya bölmek için de aşağıdaki kodu B4 hücresine yazalım; =A3/B3
Bu işlem sonucunda da B4 hücresinin değeri, 20 oldu. İşte Excel’de basit olarak formül girilmesi bu şekilde yapılır. Aslında Excel’i etkin bir şekilde kullanabilmek için, işlevlerin kullanılması gerekmektedir. İşlevlerin kullanımını gerekli bölümde bulabilirsiniz.

Biçimlerin Kopyalanması

Microsoft Excel’de bir hücreye ait font büyüklüğü, tipi, koyuluğu, eğikliği, rengi vs. biçimleri başka hücrelere, o hücrenin içeriği değişmeden kopyalanabilir. Bu kopyalama işlemi Biçim Boyacısı ile gerçekleştirilir. Biçimi kopyalanacak hücre ya da hücreler seçildikten sonra, araç çubuklarından Biçim Boyacısı (aşağıda resmi bulunan buton) komutu seçilir Bu işlemden sonra seçilmiş olan kaynak hücrelerin etrafında bir çerçeve oluşacaktır. Daha sonra biçimi kopyalanacak yeni hücre ya da hücrelere tıklanır. Biçimler kopyalanmış oldu. Biçim Boyacısı çok sık kullanılan bir araçtır. Excel çalışmalarına büyük hız katar.

Hücreleri Biçimlendirmek

Microsoft Excel elektronik tablolama programıdır. Excel hücrelerden oluşur ve bu hücreler ile çalışır. Her bir hücrenin bir adı vardır ve o hücre kendi adı ile çağrılır. Hücrenin adı otomatik olarak Sütun Sayısı+Satır Sayısıdır. Örneğin A4 hücresi, A sütununun 4. Satırı olduğunu belirtir. Hücrenin adı, araç çubuğundaki Ad Kutusundan değiştirilebilir. Ancak bu pek tercih edilen bir yöntem değildir. Her hücre aynı anda bir değişkendir. Yani bir hücreye girilen değer, o hücrede saklanır. Excel elektronik tablolama programı olduğundan bir birine bağlı hücreler oluşturulabilir. Bir hücredeki bir değişiklik birçok hücreyi de etkileyebilir. Örneğin, bir malın satış fiyatından %15 alınan KDV toplamlarını hesaplayan tabloda, KDV oranını %17′ye çıkardığınızda KDV toplamı otomatik olarak değişecektir.

Excel dosyalarını Kaydetme, Açma vs. ile ilgili adımlar Word bölümünde işlendiği için bu bölümde o konulara değinilmeyecektir.

Verilerin Süzülmesi

Microsoft Excel verilerinizin yani hücrelerdeki bilgilerin, belirli kategorilere göre listelenmesine olanak verir. Öncelikler süzmek istediğiniz verilerinizi seçmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, seçtiğiniz verilerin ilk satırının başlık olarak kabul edilmesidir. Yani bu satır süzmeye dahil edilmeyecektir. Verilerinizi seçip, Veri*Süz*Otomatik Süz seçeneğini seçtiğinizde, verilerin yani seçtiğiniz alanın başlık hücrelerinde aşağıyı gösteren okların belirdiğini göreceksiniz. Bu oklara Otomatik Süzgeç Okları denir. İşte bu oklar sayesinde belirli verileri listeleyebilirsiniz. Veri listenizde bir sütunda, aynı veriler varsa yani aynı içeriğe sahip hücreler varsa, Excel bunların otomatik süz listesinde tek bir tanesini gösterir, bu listeden o veriyi seçtiğinizde, aynı içeriğe sahip olan tüm hücreler görüntülenir. Dikkat ederseniz, açılır listenin (Otomatik Süzgeç oklarının bulunduğu liste) ilk üç satırında, Tümü, İlk 10.., Özel… seçenekleri bulunmaktadır.
Bu listeden Tümü seçeneğini aktif yaparsanız, listedeki tüm verileri gösterir.
İlk 10… ise, listenin en üstündeki ilk on veriyi gösterir.
Özel ‘i seçerseniz, size bir pencere açılacaktır. Bu pencerede hangi şartı taşıyan verilerin listeleneceğini belirliyorsunuz. Belirleyebileceğiniz maksimum şart sayısı ikidir. Bu şartların ikisinin de ya da birisinin sağlanmasını iki şart arasında bulunan, Ve, Veya seçeneklerinden birini seçerek ayarlayabilirsiniz. Verilerin süzülme özelliğini kaldırmak için yine, Veri*Süz*Otomatik Süz seçeneğini pasif duruma getiririz.

Verilerin Süzülmesi ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir. Bunu inceleyip, süzme işlemini daha iyi anlayabilirsiniz;

Öncelikle aşağıdaki verileri, gerekli hücrelere girin.

  A B C
1 Parça Fiyatı  
2 İşlemci 120 $  
3 Anakart 85 $  
4 Ekran Kartı 55 $  
5 HDD 110 $  

Daha sonra bunları seçip, Veri*Süz*Otomatik Süz komutunu uygulayın. Verilerimizin görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Buradan istediğimiz veriyi listeletebiliriz.